EMPOWERMENT FOR WOMEN

INVESTMENT IN EDUCATION

SỨ MỆNH

NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH CÓ THU NHẬP THẤP THÔNG QUA TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ GIÁO DỤC

MỤC TIÊU

Cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho người có thu nhập thấp nhằm giúp họ khởi sự và/hoặc phát triển công việc làm ăn, sản xuất – kinh doanh, buôn bán nhỏ, góp phần tạo sinh kế bền vững cho các nhóm mục tiêu, xoá đói giảm nghèo hiệu quả.

TÍN DỤNG

Cung cấp dịch vụ tài chính vi mô cho các gia đình thu nhập thấp

TIẾT KIỆM

Những món tiền tiết kiệm nhỏ được tính lãi và rút linh hoạt theo yêu cầu

THÀNH VIÊN VÀ NHÓM

Mỗi nhóm từ 5 tới 9 người tham gia vay vốn với điều kiện đơn giản nhất

GIỚI THIỆU

Quỹ Dariu là một tổ chức phi chính phủ hoạt động vì mục tiêu phi lợi nhuận, quốc tịch Thụy Sỹ, được thành lập năm 2002. 

Quỹ Dariu hỗ trợ nâng cao năng lực cho các hộ gia đình nông thôn có thu nhập thấp thông qua tài chính vi mô và giáo dục.

Năm 2008, Quỹ Dariu mở rộng hoạt động chương trình tài chính vi mô tại tỉnh Vĩnh Long.

Năm 2017, Quỹ Dariu tiếp tục hoạt động bền vững, hiệu quả và mở rộng phạm vi hoạt động tại các huyện của Vĩnh Long và tỉnh Hậu Giang.

KẾT QUẢ NỔI BẬT

Từ ngày 16/7/2007 đến ngày 31/12/2017

18888

Thành viên

174144

Người hưởng lợi

129686

Lượt phát vay

1018

Đã giải ngân (tỷ đồng)

CÁC NHÀ TÀI TRỢ

Tuyển dụng

Tham gia đội ngũ Quỹ Dariu, chung tay xây dựng tổ chức và sự nghiệp của bạn ngay tại đây